Zapytanie Ofertowe - Rewitalizacja Schroniska
Będzin, 19.04.2013r.

 

Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowo – Usługowe
„BUD-MAR” Marek Szumlas
Ul. Sienkiewicza 33
42-500 Będzin

 

Zapytanie ofertowe dotyczące rewitalizacji schroniska Chata Grabowa


Zapraszamy Państwa do złożenia oferty na:

 1.  Modernizacja pokrycia dachowego wraz z kominem 

  Specyfikacja/parametry techniczne:
  Demontaż starego pokrycia – papy o pow. 250 m2, sprawdzenie konstrukcji więźby dachowej wraz z jej częściową wymianą w miarę potrzeb.
  Deskowanie dachu + papowanie, montaż deski czołowej, obróbka kominów, obróbki blacharskie, ozdobne wykończenie szczytów, podwójne krycie gontem drewnianym.

 2. Izolacja fundamentów i wykonanie drenażu

  Specyfikacja/parametry techniczne:
  Odkopanie fundamentów wokół budynku, wykonanie izolacji bitumicznych przeciwwilgociowych wraz z zastosowaniem folii kubełkowej. Ułożenie rur drenażowych wokół budynku, obsypka żwirowa, geowłóknina, zasypanie rur i fundamentów.

 3. Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej

  Specyfikacja/parametry techniczne:
  Montaż okien dachowych w pokojach na wynajem – 2 szt.,
  Demontaż i montaż okien w pokojach na wynajem – 5 szt.,
  Demontaż i montaż okien w częściach użytkowych wspólnie – 14 szt.,
  Demontaż i montaż drzwi wewnętrznych z ościeżnicami – 14 szt.,
  Demontaż i montaż drzwi zewnętrznych z ościeżnicami – 3 szt.,
  Montaż ozdobnych opasek okiennych i drzwiowych do wszystkich montowanych okien i  drzwi.

 4. Wymiana instalacji grzewczej

  Specyfikacja/parametry techniczne:
  Zakup wkładu kominowego o mocy nominalnej o 16 kW, obudowa wraz z rozprowadzeniem ciepła w budynku, zakup pieca gazowego o mocy 45 kW wraz z instalacją.

 5. Malowanie ścian

  Specyfikacja/parametry techniczne:
  Szlifowanie dwustronne budynku w celu odnowienia bali, zamszenie budynku wraz z  demontażem istniejącego mszenia, malowanie wyszlifowanych bali – 300 m2 farbami.

 6. Wymiana podług drewnianych

  Specyfikacja/parametry techniczne:
  Demontaż starych podłóg o powierzchni 170 m2, wymiana konstrukcji – legarów, izolacja termiczno –akustyczna wełną mineralną, montaż podłogi świerkowej o grubości 32 mm na  piór-wypust. Malowanie podłóg farbami i olejami.

 7. Wyposażenie kuchni 

  Specyfikacja/parametry techniczne:
  Wyposażenie obejmuje zakup 1 kompletu:
  Zmywarki do naczyń i szkła – 1 szt.,
  Stoły ze stali nierdzewnej – 2 szt.,
  Zlewozmywaki ze stali nierdzewnej – 2 szt.,
  Lodówka z zamrażarką – 1 szt.,
  Płyta grzewcza indukcyjna – 1 szt.


Kryteria wyboru oferty: 

 • Cena 90%
 • Gwarancja min. 5 lat 10 %
 • Kompletność oferty

Sposób składania ofert:

 • listownie na adres: Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowo – Usługowe „BUD-MAR”, Ul. Sienkiewicza 33, 42-500 Będzin
 • Osobiście w siedzibie firmy: Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowo –Usługowe „BUD-MAR”, Ul. Sienkiewicza 33, 42-500 Będzin
 • Drogą elektroniczną na adres: biuro@bud-mar.bedzin.pl
 • Faksem na nr: 32 2674831

Oferty cenowe należy składać do dnia 26.04.2013r.
Oferta powinna być złożona na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.
Płatność realizowana będzie przelewem.
Osoba do kontaktu w celu wyjaśnienia problemów technicznych: Marek Szumlas 513 101 306

 

 

Z poważaniem,

Marek Szumlas


Projekt „Rewitalizacja schroniska Chata Grabowa w Brennej i wzmocnienie pozycji firmy BUD-MAR na rynku usług dla turystów” jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013”
Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego

……………………………………………….
(miejscowość, dnia)

 

OFERTA

Nazwa i adres wykonawcy:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
tel. …………………………………… faks: ………………………………….,
e-mail: ……………………………….., na który zamawiający ma przesyłać korespondencję.
NIP: ………………………………………………… Regon ………………………………..

 

 

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 19.04.2013r. na wykonanie prac związanych z  rewitalizacją schroniska Chata Grabowa w Brennej, oferujemy realizację przedmiotu zamówienia za cenę: …………………….……..…. netto (………………….…………………brutto).

Okres gwarancji: ……………………………………………

 

 

Z poważaniem

………………………………………………………………………………………
/podpis i pieczęć osoby uprawnionej do składania
oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy/

Projekt „Rewitalizacja schroniska Chata Grabowa w Brennej i wzmocnienie pozycji firmy BUD-MAR na rynku usług dla turystów” jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013”