Graf

KONSTRUKCJA SKRZYDŁA
- system przylgowy lub system bezprzylgowy DUO
- ramiak drewniany obłożony dwiema malowanymi, gładkimi płytami HDF, wypełnienie
warstwą stabilizującą o strukturze „plastra miodu”
SZKLENIE
- standard: szkło ornamentowe ALIGO lub biały mat o grubości 4 mm
WYPOSAŻENIE STANDARDOWE
- zamek jednopunktowy, wpuszczany rozstaw 72 mm, na klucz (WK), na wkładkę (WB), lub do blokady łazienkowej (WC)
- zawiasy: czopowe wkręcane („60”, „70”, „80” - 2 szt., „90” - 3 szt.)
WYMIARY SKRZYDEŁ
- jednoskrzydłowe: „60”; „70”; „80”; „90”
- „90” (nietypowa szerokość, światło przejścia 877 mm); wymiar po zewnętrznej stronie ościeżnicy (stała - 963 mm, regulowana - 969 mm, regulowana DIN - 921 mm); wymiar
skrzydła w drzwiach „90” - 892x2020 mm
∙ dwuskrzydłowe: „60”+„60”, „60”+„70”, „60”+„80”, „70” +„70”, „70”+„80”, „80”+„80”